TERMINY SPOTKAŃ GRUPY I

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia podane są w dziale: dokumenty (Dekret Biskupa i Ratio formationis) oraz ogólne zasady formacji.

 

Rok 2018

Sesje formacyjne: 20 stycznia, 3 marca, 15 września 2018

 

Rok 2017

Sesje formacyjne: 21 stycznia, 11 marca, 16 września 2017

Rekolekcje: 24 - 26 lutego 2017

 

Rok 2016

Sesje formacyjne: 23 stycznia, 5 marca, 17 września 2016

Rekolekcje: 15 - 17 kwietnia 2016

 

Rok 2015

Sesje formacyjne: 24 stycznia, 7 marca, 19 września 2015

Rekolekcje: 17 - 19 kwietnia 2015

 

Rok 2014 - Formacja stała (II st Szkoły Lektora)

Sesje formacyjne: 8 marca, 20 września 2014

Rekolekcje: 16 - 18 maja 2014

 

 

Rok 2013

Sesje formacyjne: 19 stycznia, 2 marca, 21 września

Rekolekcje: 31 maja – 2 czerwca

 

 

Rok 2012

Sesje formacyjne: 14 stycznia, 3 marca, 22 września

Rekolekcje: 22-24 czerwca

Dzień skupienia na zakończenie: 17 listopada

 

Rok  2011

Dzień skupienia na rozpoczęcie: 4 grudnia 2010

Sesje formacyjne:  22 stycznia, 29 lutego, 8 października 2011

Rekolekcje: 3-5 czerwca

Dzień skupienia na zakończenie: 5 listopada

Błogosławieństwo: 3 grudnia 2011

 
Odsłon : 135394