OGÓLNE ZASADY FORMACJI

 

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Formacja w Archidiecezjalnej Szkole Lektora przebiega dwoma nurtami. Pierwszy z nich to spotkania diecezjalne, a drugi to praca indywidualna i spotkania w grupach.

 

Spotkania w diecezji

Wyjazdowe spotkania obejmują: dzień skupienia na rozpoczęcie formacji, trzy sesje naukowe, udział w rekolekcjach oraz dzień skupienia na zakończenie danego roku formacji (jest on równocześnie wprowadzeniem w nowym rok formacji).

 

Dzień skupienia

Formacja rozpoczyna się od uczestnictwa w dniu skupienia, który jest wspólną modlitwą oraz wprowadzeniem w program formacyjny. Dniem skupienia również kończymy formację danego roku. Gromadzi on wszystkie grupy formacyjne. Odbywa się on w Krakowie-Łagiewnikach, w Domu Duszpasterskim (sala na III piętrze).

W roku 2012 dzień skupienia dla grupy rozpoczynającej formację oraz dla grup kończących pierwszy i drugi rok formacji będzie przeżywany w tym samym czasie, czyli w sobotę 17 listopada. Część programu będzie wspólna dla wszystkich (przede wszystkim Eucharystia), a część będzie odmienna dla poszczególnych grup formacyjnych.

 

Sesje naukowe

Trzy razy w roku uczestnicy formacji spotykają się na sesjach naukowych, w czasie których profesorowie różnych dyscyplin teologicznych prowadzą wykłady. W roku 2013 sesje te będą się odbywać w następujących terminach:

19 stycznia

2 marca

21 września

 

Rekolekcje

Każda grupa formacyjna przeżywa osobno swoje rekolekcje. Tematyka rekolekcji jest związana z tematem przeżywanej przez nich formacji rocznej.

 

Praca indywidualna i spotkania w grupach

Wspólne spotkania, dni skupienia i rekolekcje łączą się ściśle z indywidualną pracą formacyjną każdego uczestnika, a także ze spotkaniami w grupach.

 

Praca indywidualna i spotkania w grupach

W ciągu całego roku trwa praca indywidualna przy pomocy podręczników formacyjnych:

Zeszyt 1 – Od Adwentu do Środy Popielcowej

Zeszyt 2 – Od Środy Popielcowej do Pięćdziesiątnicy

Zeszyt 3 – Od Pięćdziesiątnicy do Chrystusa Króla

Raz w miesiącu odbywają się spotkania w parafii lub w dekanacie, w terminach ustalonych przez daną grupę.

 

Ćwiczenia dykcyjne i głosowe

W programie formacyjnym Szkoły Lektora wiele uwagi poświęcamy ćwiczeniom dykcyjnym i głosowym. Zajęcia o charakterze wprowadzającym są prowadzone wspólnie w czasie sesji, na które przyjeżdżają wszyscy uczestnicy. Oprócz tych wspólnych zajęć każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczenia przynajmniej w dwóch spotkaniach indywidualnych z prowadzącym ćwiczenia dykcyjne.

 

Błogosławieństwo

Osoby, które kończą pierwszy rok formacji w Szkole Lektora, otrzymują błogosławieństwo do spełniania tej służby oraz dalszego rozeznawania, czy ich powołaniem jest być sługą słowa w Kościele. Doświadczenie pokazuje, że niektórzy absolwenci Szkoły, choć przyjęli błogosławieństwo, to jednak spełniają tę służbę sporadycznie. Dlatego błogosławieństwo po pierwszym roku formacji należy rozumieć jak „czasowe wyznaczenie do służby lektora”. Osoby, które w ciągu dalszych lat będą tę służbę systematycznie spełniać i stawać się prawdziwie sługami słowa Bożego we wspólnocie, otrzymają błogosławieństwo do spełniania tej służby na stałe.

 
Odsłon : 138429