Photo Photo

SZKOŁA LEKTORA

 

Szkoła Lektora to wspólnota dorosłych mężczyzn i kobiet, którzy przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa biskupa, aby umocnieni łaską Boga i posłani przez Kościół, gorliwie spełniać służbę lektora w liturgii i nieść słowo Boże ludziom w codzienności życia.

 

III SESJA

Temat:
Stary Testament – Od Księgi Ezdrasza do Księgi Estery

sobota, 15 września 2018 roku

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

 

9.00 – 9.45

Ks. dr hab. Stanisław Wronka, Księgi Ezdrasza i Nehemiasza

9.45 – 10.30

Ks. dr hab. Stanisław Wronka, Księgi Tobiasza, Judyty, Estery

11.00 - 12.00

EUCHARYSTIA

12.00 - 12.30

Przerwa na posiłek

12.30 - 13.15

Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Podsumowanie działalności Szkoły Lektora

13.15 - 14.00

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja, Lectio divina

14.00 - 14.45

Krzysztof Stawowy, Ćwiczenia dykcyjne i głosowe

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ w roku 2018

 

 

20 stycznia – I Sesja i błogosławieństwo lektorów

3 marca – II Sesja

15 września – III Sesja

 

 


Odsłon : 134146