Photo Photo

SZKOŁA LEKTORA

 

Szkoła Lektora to wspólnota dorosłych mężczyzn i kobiet, którzy przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa biskupa, aby umocnieni łaską Boga i posłani przez Kościół, gorliwie spełniać służbę lektora w liturgii i nieść słowo Boże ludziom w codzienności życia.

 

W tym roku nie będzie naboru nowych kandydatów do Szkoły Lektora. Planowane są pewne zmiany w funkcjonowaniu tej wspólnoty. Będą one omówione w czasie spotkania 16 września.

 

 

 

III SESJA

sobota, 16 września 2017 roku

 

 

Formacja wprowadzająca – Program

Formacja stała – Program

 

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ w roku 2017

 

21 stycznia – Sesja I

24-26 lutego – Rekolekcje w Wadowicach (ośrodek OO. Karmelitów)

11 marca – Sesja II

16 września – Sesja III

Wszystkie sesje odbywają się w soboty. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o 18.00 i kończą w niedzielę obiadem.

 


Odsłon : 116995